Helse Personal sin personvernerklæring:

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Helse Personal AS samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om Helse Personal sin behandling av personopplysninger.

Helse Personal AS er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

Oversikt over innholdet i erklæringen:

1. Når samler Helse Personal inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt oss for en av disse grunnene:

  • Du har sendt inn kontaktopplysninger som navn, mailadresse, telefonnummer og CV via våre mailadresser, via vår hjemmeside eller dirkete i web temp for å søke jobb.
  • Du har sendt inn bestilling eller forespørsel etter helsepersonell.

Vi får også opplysninger indirekte av følgende grunner:

  • Vi har bedt om referansepersoner som vi tar kontakt med i forbindelse med vurdering av ansettelse av søker.
  • Vi har bedt om opplysninger av pårørende ved ansettelse av søker.
  • Vi har bedt om kontaktperson hos kunde for oppfølging av ansatte ute hos oppdragsgiver.

2. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e- post til post@helsepersonal.no , eller ved å ta kontakt med vårt personvernombud. Du har rett på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager. Du kan også selv logge deg inn i web temp for å administrere ditt personvern når du er registrert der.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Les mer om retten til innsyn her.

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveinng, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
Les mer om retten til å protestere.

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med vårt personvernombud.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, men klagen vil videresendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppretter et settetilsyn for å behandle saken.

3. Hva registreres når du kontakter oss?

Telefon

Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte i vår telelogg.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å administrere og drifte telefonisystemet.

E-post

Vi bruker TLS-kryptering for å sikre vår e-postkommunikasjon. De fleste webmailtjenester støtter dette, og din e-postkommunikasjon med oss vil da være sikret. Vi ber likevel om at du ikke sender sensitive personopplysningereller beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da vi ikke kan garantere at din e-postleverandør støtter TLS.

Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.. Den berettigede interessen er å sikre Helse Personal sin IKT-infrastruktur.

4. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Behandling av opplysninger til søkere

Ved å sende inn søknad på en stilling, samtykker kandidaten til behandlingen for den aktuelle stilling. Det innebærer samtykke til:

  • Lagring av søknad, CV, e-poster og andre kontaktopplysninger til søker i Helse Personals systemer
  • Oversendelse av søknad, CV og Helse personals vurderinger av kandidaten til oppdragsgiver.

CV’er og eventuelle vurderinger av kandidater lagres inntil 12 måneder med begrunnelse i at vi har behov for å bruke opplysninger for å vurdere søknader opp i forhold til innkomne oppdrag, og vurderer dette til en berettiget interesse.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) –behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. Dersom din søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b) og h).

Informasjonen i denne behandlingen, hvor Helse Personal er behandlingsansvarlig, vil normalt lagres i 5 år. Informasjonen slettes deretter.

Behandling av personopplysninger for ansatte

Helse Personal behandler opplysninger om ansatte og for å administrere lønn og arbeidsforhold. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommende sin arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommende sitt arbeid.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem.

Her blir blant annet stillingssøknaden arkivert/oppbevart. Personalmapper skal bevares (det vil si at stillingssøknaden ikke blir slettet eller makulert). Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet.

Behandling av opplysninger for kunder

Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare din henvendelse. Dersom du ringer oss, vil vi lagre ditt telefonnummer. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

5. Deling av opplysninger med tredjeparter

  • Med oppdragsgivere og potensielle oppdragsgivere

Helse Personal vil presentere din CV til oppdragsgiver eller potensielle oppdragsgivere med navn. Andre personopplysninger vil bli fjernet.

  • Med leverandører

Helse Personal engasjerer andre selskaper og personer til å utføre oppgaver på vegne av oss. For eksempel for å administrere og/eller vedlikeholde innhold på en nettside, eller å levere bestemte funksjoner som finnes på nettsiden. Leverandørene vil bare ha tilgang til dine personopplysninger i den grad dette er nødvendig for å utføre sine oppgaver, de har ikke lov til å bruke personopplysningene til andre formål, og de vil være underlagt kontraktsmessige forpliktelser.

  • Med offentlig myndighet dersom vi mener vi er forpliktet til å gjøre det. Eksempler på dette er til skattemyndigheter og NAV.

6. Endringer i denne erklæringen

Innholdet i denne erklæringen kan endre seg fra tid til annen. Vi publiserer eventuelle vesentlige endringer gjennom passende kanaler, enten på denne nettsiden eller ved å kontakte deg via andre kommunikasjonskanaler.

7. Kontakt

Kom gjerne med spørsmål, kommentarer og forespørsler vedrørende denne erklæringen og send dem til Helse Personal, Wernersholmvegen 49, 5232 Paradis eller e-postadresse post@helsepersonal.no