• Ny jobb- og reiseopplevelse

    Vi tilbyr varierte og utfordrende oppdrag hos ulike kunder i hele Norge.

  • Gode betingelser

    Vi tilbyr gode lønnsbetingelser, kursing og sosiale sammenkomster. Som medarbeider i Helse Personal vil vi gi deg tett oppfølging fra første dag i oppdrag hos våre kunder, og mellom oppdrag.

  • Privat og offentlig

    Helse Personal AS har oppdrag for medarbeider innen både privat og offentlig sektor.

FAGOMRÅDER

Sykepleier
Vernepleier
Helsefagarbeider
Helsesektertær
Tannhelsesekretær
Studenter med relevant utdanning og erfaring

SØK NORSK AUTORISASJON

Alle som skal jobbe i Norge må norsk autorisasjon. Det er en godkjennelse for å bruke en bestemt yrkestittel som viser at du har den faglige og formelle kompetansen som tittelen tilsier.

SKATTEKORT

Alle som jobber i Norge må ha norsk skattekort og D- nummer.

Det er viktig at du søker om korrekt type skattekort ut i fra hvor du har dine trygderettigheter.

SERVICE

Vakttelefon –  tilgjengelig alle dager hele året

Behjelpelige med søknader av Skattekort og D- numre

Tett oppfølging hele veien fra reisen –  og jobbens begynnelse til slutt

Vi tilbyr ulike typer av relevante kurs