SPRÅK ER VIKTIG

For mange pasientgrupper er det viktig at helsearbeidere snakker et kjent språk.

Det å bli forstått gir trygghet. Visste du at alle våre ansatte snakker skandinavisk?

Trude B. Vereide

Trude B. Vereide, vår daglig leder, er utdannet sykepleier, i tillegg til høyere utdanning innen administrasjon & ledelse og HMS. Med erfaring som sykepleier fra sykehus og som vikarsykepleier innen kommunehelsetjenesten via bemanningsbyrå.

Trude har full kontroll på rutiner ved blant annet ansettelse, HMS, arbeidstidsordninger, lønn, oppfølging og stillingsvern. Hun er alltid på ballen og sikrer at all nødvendige dokumentasjon er på plass for å ivareta vår ansatte etter gjeldende regelverk.

Kathrin S. Omland

Kathrin S. Omland, rekrutteringsansvarlig her hos Helse Personal AS, er utdannet sykepleier, og har tidligere jobbet som sykepleier innen kommunehelsetjenesten før hun ble ansatt i bemanningsbransjen i 2008.

Hun har solid erfaring og kompetanse på rekruttering av helsepersonell, som blir brukt til å håndplukke de beste helsearbeidere til de rette stillingene og oppdragsgiverne. ?

ARBEIDSTID

Våre ansatte følger de arbeidstidsordninger som gjelder på det enkelte oppdragssted. Vi innhenter informasjon om hvilke tariffavtale som gjelder, og ber om kopi av protokoll/turnusavtaler.

Les gjerne mer om våre rutiner på dette her:https://www.helsepersonal.no/kunder

GODE REFERANSER 

Helse Personal AS har gode referanser fra andre kommuner som har hatt personell fra Helse Personal i arbeid. Ta kontakt med oss for å få oppgitt referansekunder som har benyttet vår tjeneste: post@helsepersonal.no.??

Turnus for team

Helse Personal har i en årrekke levert kvalifisert og autorisert personell til team til brukere med alvorlig sykdom som f.eks ALS og andre alvorlige sykdommer/skader. Vi leverer kvalifisert personale til teamet, og tar på oss oppgaven med å skrive turnus.

Jeg vil jobbe i Norge! Hva gjør jeg?

Sommerjobb eller behov for en sommervikar?

Revidert arbeidsgiver via NHO

Velkommen til vår hjemmeside

Vi håper du finner den nyttig og interessant.