BPA

Hva bidrar Helse Personal med?

 • Opplæring og kursing i rollen som Arbeidsleder
 • Samarbeid, hjelp og veiledning i forhold til ansettelser av assistenter, arbeidstidsplanlegging og personaloppfølging
 • Helse Personal kan ta arbeidsgiveransvaret for assistentene, og tar ansvar for utbetaling av lønn m.m.
 • Vi er en tilgjengelig leverandør med egen vakttelefon.

Hva er BPA?
Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en ordning som er særlig tilrettelagt for mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. Med BPA er brukeren selv Arbeidsleder for sine assistenter og planlegger ukene ut i fra eget behov for når han eller hun trenger hjelp de ulike dagene, og hva man trenger hjelp til. Ordningen kan kombineres med andre kommunale tjenester, for eksempel hjemmesykepleie.

Med en BPA- ordning har bruker selv innflytelse på og kontroll over sin egen hverdag. Tjenesten omfatter hjelp både i og utenfor hjemmet. Det betyr at brukeren også kan bruke timene som er innvilget med BPA, til fritidsaktiviteter.

Eksempler på arbeidsoppgaver som kan utføres av assistenter er:

 • Utføre forefallende husarbeid, rengjøring, matlaging, skifte sengetøy, vaske klær.
 • Hagestell, snømåking
 • Handle mat, lufte hunden, åpne/lese post, forberede til fest/selskaper
 • Gjøre barna klar til barnehage/skole
 • Assistere på reise, enten det er i forbindelse med jobb eller ferie.
 • Assistere i sosiale sammenhenger som på en konsert, i et bryllup eller på bytur.
 • Være sjåfør.

Kan jeg velge dere?
Noen kommuner har fritt brukervalg, som betyr at kommunen har forhåndsgodkjent private leverandører som du står fritt til å velge mellom.

I kommuner som ikke har innført fritt brukervalg må forhøre deg med kommunen om du kan benytte deg av Helse Personal som leverandør av dine BPA- tjenester.

Mange kommuner har samarbeid med private leverandører uten at de har fritt brukervalg.