Turnus for team

Helse Personal har i en årrekke levert kvalifisert og autorisert personell til team til brukere med alvorlig sykdom som f.eks ALS og andre alvorlige sykdommer/skader. Vi leverer kvalifisert personale til teamet, og tar på oss oppgaven med å skrive turnus.