Trude B. Vereide

Trude B. Vereide, vår daglig leder, er utdannet sykepleier, i tillegg til høyere utdanning innen administrasjon & ledelse og HMS. Med erfaring som sykepleier fra sykehus og som vikarsykepleier innen kommunehelsetjenesten via bemanningsbyrå.

Trude har full kontroll på rutiner ved blant annet ansettelse, HMS, arbeidstidsordninger, lønn, oppfølging og stillingsvern. Hun er alltid på ballen og sikrer at all nødvendige dokumentasjon er på plass for å ivareta vår ansatte etter gjeldende regelverk.