SPRÅK ER VIKTIG

For mange pasientgrupper er det viktig at helsearbeidere snakker et kjent språk.

Det å bli forstått gir trygghet. Visste du at alle våre ansatte snakker skandinavisk?