GODE REFERANSER 

Helse Personal AS har gode referanser fra andre kommuner som har hatt personell fra Helse Personal i arbeid. Ta kontakt med oss for å få oppgitt referansekunder som har benyttet vår tjeneste: post@helsepersonal.no.??