ARBEIDSTID

Våre ansatte følger de arbeidstidsordninger som gjelder på det enkelte oppdragssted. Vi innhenter informasjon om hvilke tariffavtale som gjelder, og ber om kopi av protokoll/turnusavtaler.

Les gjerne mer om våre rutiner på dette her:https://www.helsepersonal.no/kunder