Januar er tid for å tenke på sommeren for både søkere og bestillere!

Januar er tiden for å skaffe seg sommerjobb, og i Helse Personal tilbyr vi svært gode lønninger til våre ansatte. For sykepleiere og helsefagarbeidere har vi også ordninger med sommerbonus i ukene 26-33. I tillegg til ypperlig lønn og god service får du opplevelser og eventyr fra et sted i Norge hvor du kanskje aldri ellers ville ha reist til.

Vi har jobbtilbud for studenter innen sykepleie og medisin, og til sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere innenfor sykehjem, hjemmesykepleie og bofellesskap.

Flere av våre etablerte kunder har alt lagt inn bestilling for sommeren, og vi booker fortløpende ut våre ansatte etter hvert som periodene for oppdragene blir klare. Vi vil anbefale å legge inn bestilling for sommeren nå, og heller justere bestillingen etter det reelle behovet. Helse Personal har ingen avbestillingsfrist på innleverte bestillinger.

Helse Personal har også flere sykepleiere som er klare for jobb fra . Ved å booke dem inn på et langtidsoppdrag vil du ha en kjent og etablert sykepleiervikar ferdig opplært til sommeren.

Ta kontakt med oss: https://www.helsepersonal.no/kontakt/