• EN SOLID OG TRYGG SAMARBEIDSPARTNER

    Helsebemanning for private og offentlige foretak

    Aktuelle sakerFor ansatte
  • VI LEVERER PERSONELL
    TIL HELE NORGE

JOBBSØKERE

LEDIGE OPPDRAG

KUNDER

Vi tilbyr

Kunder

Ulike typer av autorisert helsepersonell innenfor sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, helsesekretærer, tannhelsesekretærer, samt BPA-assistenter.

Vi tilbyr

Ansatte

God lønn, lønnsutbetaling hver 14. dag, kurs, bredde i oppdrag i kombinasjon med opplevelse av nye steder, god organisering rundt bolig og reise, tett oppfølging, tilgjengelig administrasjon.

Helse Personal kan tilby en hverdag som er

Utfordrende og Spennende

Vi er en solid og trygg arbeidsgiver og leverandør innen helsebemanning for våre ansatte og kunder. Vårt kontor ligger i Bergen, og vi leverer personell til hele Norge.

Hele Personal AS skal være tett på våre ansatte. Vi tilbyr varierte oppdrag og tett oppfølging i jobben.